kovona

Historie společnosti

HomepageO společnostiHistorie společnosti
Společnost KOVONA SYSTEM vznikla v roce 2000 odkoupením výrobních aktiv části společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. jejíž základy byly položeny již v roce 1904.

Historie společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s.
V roce 1904 byla, v místě následného dlouhodébo působení společnosti, založena Pospíšilova drátovna. Ta byla v roce 1907, po odprodeji novému vlastníkovi, přejmenována na Fryštátské ocelárny a železárny, čímž byla výroba rozšířena o hutní prvovýrobu. Hlavním předmětem podnikání se stala výroba oceli a vývalků.

V roce 1917 byla výroba dále rozšířena o šroubárnu a závod na výrobu vagónů. V důsledku hospodářské krize došlo ve třicátých letech k uzavření všech provozů a výroba byla přemístěna do Vítkovic a Bohumína. V této době byl areál odkoupen německými podnikateli a pod značkou Műcke&Melder se přeorientoval na výrobu kovového nábytku a jiných výrobků z ohýbaných trubek.

  Historie_2.jpg

V roce 1948 byl areál zestátněn a začleněn do skupiny nábytkářských firem Kovona národní podnik a následně v roce 1950 došlo k vyčlenění jako Kovona n. p. Karviná, čímž se stává zpracovatelskou základnou stavebního průmyslu a postupně se rozbíhá výroba trubkového lešení, ocelových zárubní, vzduchotechniky a bytových jader.
  Historie_1.jpg

Historie společnosti KOVONA SYSTEM, a.s.
Základními podnikatelskými aktivitami společnosti v době zahájení činnosti byla výroba lehkých policových regálů, výroba kovových interiérových prvků a povrchová úprava práškovými nástřikovými hmotami. V počátcích své činnosti byla jedním z významných zákazníků společnost Škoda Auto a.s.

Díky zachování kontinuity ve stoletém vývoji kovozpracujících dovedností získala společnost unikátní příležitost k navázání spolupráce s globálně orientovanými distribučními partnery. Už v prvním roce existence společnosti byla započata jednání se společností IKEA v oblasti velkosériové výroby kancelářského nábytku. Výsledkem byl dlouhodobý obchodní kontrakt, jehož rostoucí rozsah inicioval razantní růst společnosti v následujících letech, který trvá dodnes.

Z důvodu stálého navyšování objemu zakázek byl na přelomu let 2003 a 2004 vybudován nový výrobní závod v Českém Těšíně. V průběhu roku 2004 byla v tomto závodě zprovozněna vysoce automatizovaná technologie pro velkosériovou výrobu skládacích židlí, jejíž roční kapacita je 3 mil. kusů.

V roce 2006 společnost učinila významný krok k rozšíření svých výrobně technologických možností a stala se spolumajitelem a v roce 2007 pak jediným vlastníkem společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. Tato strategická akvizice byla realizována se záměrem rozšíření výrobních možností o výrobu těžších kovových uzavřených i otevřených profilů, dělení materiálu ve svitcích a jiné aktivity související se servisní činností při zpracování hutních materiálů.


  zavod_1.JPG

Neustále rostoucí zájem zákazníků o subdodávky v oblasti velkosériové kovovýroby a dlouhodobý záměr investic do nových technologií vedl společnost k rozhodnutí rozšířit stávající výrobní prostory v Českém Těšíně a to v letech 2007 a poté v roce 2011 na 26 000m2.
V roce 2012 pak společnost rozšiřuje svoje výrobní kapacity a možnosti 
o výrobu uzavřených profilů akvizicí výrobního závodu v Huštěňovicích..

V roce 2015 se KOVONA SYSTEM, a.s. stává, společně se společnostmi GALVANKO a LEXONA, členem skupiny INDUSTRIAL SYNERGY. Postupně také dochází k dalšímu rozšiřování výrobních kapacit v Českém Těšíně. V roce 2016 na 33 tisíc m2 a v roce 2018 na současných 51 tisíc m2

V průběhu historie získala společnost řadu ocenění. K nejvýznamnějším z nich patří ocenění v rámci "Českých 100 nejlepších firem" v kategorii "Nejlepší investor MPSV" v roce 2005, 3.místo v soutěži "Exportér roku" v roce 2004 a "Nejlepší dodavatel IKEA" v roce 2002.

Nejnovější ocenění KOVONA SYSTEM získala v roce 2017. Sdružením CZECH TOP byla ohodnocena jako jedna z nejstabilnějších firem v České republice (TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2017 dle CZECH Stability Rating) a zároveň získala ocenění v rámci soutěže Moravskoslezského kraje Ocenění českých lídrů, kde se umístila na 2. místě.