kovona

Systém řízení kvality

HomepageO společnostiSystém řízení kvality
Kvalita je v naší společnosti jednoznačně nejsledovanějším parametrem vyjadřujícím dokonalost výrobního procesu a míru spokojenosti zákazníka.

Na kvalitu se soustředíme již v předvýrobních etapách - aplikací metody FMEA se snažíme odhalit všechny potenciální vady produktu a přijímáme opatření, která zabrání jejich vzniku ve fázi výroby.

Kvalita výroby je kontrolována systémem samokontroly a paralelně nezávislou kontrolou. Samozřejmostí je celoprocesní testování kvality, tedy od vstupní kontroly materiálu a komponentů, přes procesní kontrolu až po kontrolu výstupní a nakládkovou.

Pro naše náročné zákazníky hodnotíme způsobilost výrobních procesů, čímž poskytujeme důkaz o tom, že produkty byly vyrobeny ve stabilních výrobních podmínkách zabezpečujících dodržování předepsaných kritérií kvality. Spokojenost zákazníků je pak prověřována každoročními marketingovými průzkumy.

Významnou podporou komplexnosti a systémovosti při vytváření vnitřní podnikové identity společnosti je existence systému řízení kvality na bázi norem ISO. Společnost KOVONA SYSTEM, a.s. má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikaci společnosti zajišťuje BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Testování shody produktů s požadavky nejnáročnějších platných norem zajišťují TÜV NORD Czech, s.r.o. Vzhledem k tomu, že dodáváme produkty nadnárodním společnostem, jsme v řadě případů certifikováni přímo jimi. Požadavky na získání těchto certifikátů mnohdy překračují rámec ISO norem.


ISO_9001_BUERAU VERITAS_logo.gif
TÜV-NORD-Baumuster_geprüft.jpg