kovona

Uzavřené profily a trubky

HomepageProduktyOcelové profilyUzavřené profily a trubky
Kalibrační a kalibrované trubky
ČSN EN 10219-2, DIN EN 10219-2, (DIN 2458),
ČSN EN 10219-1, ČSN EN 10305-5, (DIN 2394-2),
ČSN EN 10255-A1, ČSN EN 10217-1 po dohodě
elektro-magneto-induktivní metoda zkoušení NDT vířivými
proudy podle ČSN EN 10246-1,3 na požádání


Prodej pouze po ucelených svazcích (1 000 – 1 500 kg)
Čtvercové profily
ČSN EN 10219-2, DIN EN 10219-2, (DIN 2458),
ČSN EN 10219-1, ČSN EN 10305-5, (DIN 2395-2).


Prodej pouze po ucelených svazcích (1 000 – 1 500 kg)
Obdélníkové profily
ČSN EN 10219-2, DIN EN 10219-2, (DIN 2395-1),
ČSN EN 10219-1, ČSN EN 10305-5, (DIN 2395-2).


Prodej pouze po ucelených svazcích (1 000 – 1 500 kg)
Plochooválné profily
ČSN EN 10219-2, (pův. ČSN 42 6930),
ČSN EN 10219-1, ČSN EN 10305-5, ČSN 42 0121.


Prodej pouze po ucelených svazcích (1 000 – 1 500 kg)
Speciální profily
Tloušťka materiálu: 1 - 3,25 mm.
Maximální rozvin: 200 mm.
1-5